a A

Qui som

Llista de la Junta Directiva i col·laboradors

President Josep-Maria Serracant
Sots-president Jordi Molina
Director Jesús Ventura
Secretari Oriol Oller
Tresorera Anna Costal
Vocals Josep Pasqual
David Puertas
Jordi Lara
Joan-Josep Blay
Contacta  |  Inici  |  Projectes  |  Enregistraments  |  Títols  |  Compositors  |  Beca  |  Memorial  |  Premi SGAE  |  Crèdits