a A

Projectes

En aquesta plana hi trobareu alguns dels projectes en els que estem treballant.

puntIntegral de l’obra per a cobla de Joaquim Serra

puntProperes edicions

Col·lecció clàssics Fèlix Martínez Comín Cobla de Cambra de Catalunya
Col·lecció altres cobles Música de concert per a cobla III Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona

puntReedició de l’integral de sardanes per a cobla de Joan i Ricard Lamote de Grignon

puntIntegral de sardanes per a cobla de Juli Garreta

Integral de l'obra per a cobla de Joaquim Serra

L’any 2002, Músics per la cobla (MPC) va promoure l’enregistrament d’un primer CD de sardanes del mestre Joaquim Serra i Coromines que incloïa les 15 primeres cronològicament parlant. Se li encarregà la direcció al mestre Jordi León. En els anys posteriors, Jesús Ventura i Concepció Ramió dirigiren respectivament els segon i el tercer CD’s i aquest any del Centenari del naixement del mestre s’ha editat el quart, que ha estat dirigit per Salvador Brotons i que completa la integral de les sardanes per a una sola cobla.

També el mes d’abril de 2007 la mateixa Cobla de Cambra de Catalunya enregistrà diverses obres per a dues i tres cobles que, conjuntament amb altres enregistraments fets anteriorment per la mateixa formació, configuraran un cinquè CD amb la totalitat de les obres d’aquestes característiques: per a dues cobles les sardanes “Primaveral” i “A Montserrat” i les obres “La Fira”, “La Presó de Lleida” i la “1a. marxa sobre motius populars catalans”; i per a tres cobles, l’obra “Introducció i dansa”.

Pel que fa a les obres per a una sola cobla, MPC promourà l’edició d’un sisè CD amb el recull de les grabacions que la cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona ha realitzat en els darrers anys, promovent també l’enregistrament enguany de les obres encara no enregistrades.

La previsió és que els 2 CDís que falten es publiquin en el transcurs del present 2008.

pujar

Reedició de l’integral de sardanes per a cobla de Joan i Ricard Lamote de Grignon

L’any 1999, la col·laboració entre l’Institut de Cultura de Barcelona, l’SGAE-Fundació Autor i TVC-Disc va fer  possible l’edició d’un CD amb totes les composicions per a cobla de Joan Lamote de Grignon (3 sardanes) I del seu fill Ricard Lamote de Grignon (7 sardanes).

Es tracta d’una doble integral molt poc extensa però d’un gran interès musical i històric que MPC reeditarà properament dins la “Col·lecció Altres cobles”.

pujar

Integral de sardanes per a cobla de Juli Garreta

pujar

Contacta  |  Inici  |  Projectes  |  Enregistraments  |  Títols  |  Compositors  |  Beca  |  Memorial  |  Premi SGAE  |  Crèdits