a A

Beca Josep M. Bernat

Esta es la relación de los jóvenes músicos (menores de 20 años en el momento de su participación), que desde 1994 han sido premiados con la Beca o con algún accésit.

Convocatoria Año Ganadores Galardón Instrumento
I 1994 Jordi Giménez i Puig
Rosa-Maria Sellés i Sala
1r Premio
2º Premio
Trombón
Tible
II 1995 Maria-Isabel Gregori i Pons Beca Flabiol
III 1996 Josep Coll i Ferrando Beca Tenora
IV 1997 Jordi Pons i Calleja Beca Trompeta
V 1998 Albert Santamaria i Llavall
Jordi Caballol i Comallonga
Beca
Accésit
Trompeta
Trompeta
VI 1999 Carles Herruz i Pàmies
David Villaescusa i Requena
Beca
Accésit
Trompeta
Trompeta
VII 2000 Josep-Antoni Casado i Muñoz Beca Trompeta
VIII 2001 Joan Perarnau i Garriga Beca Contrabajo
IX 2002 Rémi Manent
Gabriel Prieto i Lucas
Isabelle Garcia
Beca
Accésit
Accésit
Flabiol
Trompeta
Flabiol
X 2003 Núria Font i Mas
Cristina Porta i Diaz
Beca ex-aequo
Beca ex-aequo
Tenora
Tible
XI 2004 Jordi Gil i Bladé Beca Trompeta
XII 2005 Jordi Guixé i Torras
Carles Raya i Civit
Eduard Prats i Planagumà
Beca ex-aequo
Accésit
Accésit
Tenora
Trompeta
Fiscorn
XIII 2006 Ferran Miàs i Bitlloch
Eduard Prats i Planagumà
Beca ex-aequo
Beca ex-aequo
Tenora
Fiscorn
XIV 2007 - - -
XV 2008 Marc Isan i Berga Beca Tenora
XVI 2009 Sergi Santaengràcia i Huguet
Gerard Serrano i Garcia
Beca ex-aequo
Beca ex-aequo
Tible
Trompeta
XVII 2010 Mariona Mateu i Carles
Aleix Vaqué i Mur
Beca
Accèssit
Contrabaix
Flabiol
XVIII 2011 Arnau Planas i Bahí
Òscar Garrós i Aristizábal
Josep Tormos i Torrella
Beca
Accèssit
Accèssit
Tible
Tible
Trompeta
Contacta  |  Inicio  |  Proyectos  |  Grabaciones  |  Títulos  |  Compositores  |  Beca  |  Memorial  |  Premio SGAE  |  Créditos